×

YAZARLAR

HAKAN AYDIN

2011 yılında Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2013’te Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını bitirdi. Doktora eğitimini Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Halen Kırklareli Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan Aydın, Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir.